Waarom?

De Activar-methode ondersteunt de werkgever en de medewerker op een professionele manier. Onze aanpak vertrekt steeds vanuit een positieve aandacht naar verzuim. Dit voor zowel het kort- als het langdurig verzuim waarbij vanaf het begin de focus ligt op de terugkeer naar de werkplek. Tegelijkertijd brengt ons digitaal systeem structurele patronen aan het licht:

  • De frequentie van het absenteïsme – Meldt de werknemer zich regelmatig afwezig?
  • De aard van het absenteïsme – Betreft het iedere keer dezelfde klachten?
  • De duur van het absenteïsme – Hoe lang duurt de periode tot aan herstel?

Een samenwerking met Activar betekent dat u en uw medewerkers meer tijd zullen hebben om bezig te zijn met de corebusiness. U mag er daarbij zeker van zijn dat uw werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid op een positieve manier begeleid wordt.