We nemen de opvolging van de arbeidsongeschiktheid van alle medewerkers binnen uw bedrijf over. Wordt een medewerker ziek, dan nemen wij – afhankelijk van de ernst van de ziekte – een of meerdere keren contact met hem/haar op. We bespreken samen de praktische implicaties van de arbeidsongeschiktheid. Bij langdurige ziekte zoeken we samen naar concrete oplossingen om de afwezigheid op te vangen, en zorgen we voor een vlotte terugkeer naar de werkplek.

Het traject ziet er dus als volgt uit: 

Stap 1:

Onze casemanager neemt telefonisch contact op met de zieke medewerker, meteen na de ziektemelding, en blijft de situatie opvolgen.

Stap 2:

Bij langdurige afwezigheid organiseren we een overleg tussen werkgever en werknemer om de terugkeer in goede banen te leiden.

Stap 3:

Er wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin concrete acties en engagementen opgenomen zijn. Na verloop van tijd volgt een evaluatie en eventuele bijsturing.